Lillesand Vekst
Lillesand Vekst skal bidra til gode rammer, vekst og utvikling for lokale bedrifter i alle bransjer. Vi er en aktiv pådriver for å trekke nye bedrifter til Lillesand, og ønsker å være en støttespiller for gründere med nye ideer. Lillesand Vekst eies og drives av det lokale næringslivet og Lillesand kommune.

Besøk oss på Facebook

LILLESAND VEKST | Storgata 4, p.b. 34 | N-4790 Lillesand | gjone@lillesandvekst.no | +47 95079500 | Org.nr: 995 289 989