Lillesand Vekst

FUNDAMENT


Formål
Lillesand Vekst er til for å drive næringsutvikling i Lillesand.  

Overordnet hensikt
Gjennom et levende og nytenkende næringsliv skal vi bidra til gode liv og gode omgivelser for oss selv og våre medmennesker. 

Verdier

Nytenkning: 
Vi skal være et inspirerende og nytenkende forum for hele næringslivet i Lillesand. 

Hjelpsomhet: 
Vi skal være til hjelp og støtte for nye og etablerte bedrifter. 

Handlekraft: 
Vi skal gjennomføre konkrete aktiviteter og vise målbare positive resultater. 

Visjon 
Gjennom å utnytte Lillesands sjarm og særpreg, skal vi sammen utvikle et levende og nytenkende næringsliv!