Lillesand Vekst

OPPGAVER


Medlemsaktiviteter 
Lillesand Vekst jobber med konkrete saker og prosjekter for våre medlemmer, f.eks:  
 • Lokalt samarbeid for å løse bransjerettede utfordringer 
 • Konkrete saker og problemstillinger for enkeltmedlemmer og grupperinger
 • Sikre oppmerksomhet rundt næringslivets synspunkter hos kommunen og media
 • Temamøter, frokostmøter, kurs og nettverksaktiviteter
 • Sekreteriats- og støttefunksjoner

Kommunalt- og regionalt næringsarbeid  
Lillesand Vekst håndterer næringsrettede saker for Lillesand kommune. Vi er blant annet involvert i:  
 • Strategisk næringsplan
 • Sentrumsplan for Lillesand
 • Næringsforum i Knutepunkt Sørlandet
 • Utvikling av næringsområder og samhandling mellom lokale bedrifter og kommunen
Vi representerer Lillesands interesser overfor regionale og nasjonale nettverk og samarbeidspartnere, og bidrar til fruktbare samarbeidsprosjekter med eksisterende og nye partnere. 


Etablering og nyskapning 
Gjennom vårt nettverk kan vi tilby hjelp og veiledning til lokale gründere i alle bransjer, og legge forholdene best mulig til rette for vellykket etablering. Vi samarbeider blant annet med: 
 • EVA-senteret i Kristiansand 
 • Regionalt Næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
 • Aust-Agder Fylkeskommune 
 • Innovasjon Norge 
 • LINK - forum for kvinnelige næringsdrivende i Lillesand 
 • Kreativt Nettverk i Lillesand 

Lillesand Vekst kan tilby rådgivning innen f.eks. strategi, forretningsutvikling, team- og lederutvikling til våre medlemsbedrifter. Vi har et nettverk av rådgivere på mange ulike fagområder, og bidrar også gjerne med styrearbeid for lokale bedrifter.