Lillesand Vekst

STYRE


Lillesand Vekst er organisert som en næringsforening.  

Daglig leder rapporterer til et styre med følgende sammensetning: 
  • Knut Dannevig, styreleder (selvstendig konsulent) 
  • Tor Martin Kristiansen, Næringslivet (Sparebanken Sør) 
  • Eyvind Nersten, Håndverkerforeningen (Agder Byggtjenester AS) 
  • Espen Sjølund, reiselivsbedriftene (Tingsaker Camping) 
  • Anne Grethe Sund, Handelstanden (Lillesands Sparebank) 
  • Asbjørn Olsen, næringslivet (Grandal Trevare) 
  • Beate Holm Töpfer, reiseliv/sentrum (Hotel Norge) 
  • Cecilie Knibe Hansen, observatør (Arbeiderpartiet) 
  • Arne Thomassen, observatør (Høyre, ordfører)