Lillesand Vekst

MEDLEMSKAP


Hvorfor bør din bedrift være med i Lillesand Vekst? 

Bidra til utvikling av det lokale næringslivet 
Vår felles innsats vil gi positive frukter og ringvirkninger for alle næringsdrivende, og gjøre Lillesand kjent for mye mer enn skjærgård og sommeridyll. Å støtte opp om dette arbeidet er kanskje den viktigste grunnen til å bli med i foreningen. 

Felles utviklingsprosjekter
Vi arbeider målrettet med å løse konkrete utfordringer for bransjer og enkeltmedlemmer. Som medlem har din bedrift mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger vi skal ha spesielt fokus på i tiden fremover. 

Nettverk og samlinger 
Lillesand Vekst er et nettverk av bedrifter som ønsker positiv utvikling. Vi tilbyr også hyggelige og lærerike møter og samlinger, der vi sammen utvikler oss videre. 

En støttespiller i oppstartsfasen 
Lillesand Vekst bidrar med rådgivning og tilrettelegging for bedrifter i etableringsfasen, og hjelper gründere til å finne riktige samarbeidspartnere for å realisere sitt prosjekt. 


Vil du melde din bedrift inn i Lillesand Vekst? 
Send en melding til gjone@lillesandvekst.no for mer informasjon.